• Man - Fre 10.00 - 18.00
  • Tveitenveien 16, 3186 Horten, Norway
  • +47 47 17 39 95

Angrerett

 

Angrerettskjema

Skjema for opplysninger om angrerett
Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven §
8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

        Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å
oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager
etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren,
som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss
www.servlab.no,
Johannessen ServLab,Tveitenveien 16, 3186 Horten

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra
avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte det angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender
meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen
utløper.

Virkningene av
at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har
mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av
tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen
type levering enn den billigste typen standardlevering vi
tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14
dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å
fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved
den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har
avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge
av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake,
eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er
sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer
først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig
opphold og i alle tilfeller senest
14
dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå
fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene
før fristen på 14 dager er

utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere
varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som
skyldes en annen håndtering av varene enn den som er
nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper
og funksjon.